HÀNH TRÌNH TRIỆU ĐÔ

COACHING 1 : 1 cho đến khi đạt được 1.000.000$

HÀNH TRÌNH TRIỆU ĐÔ

Là chương trình đào tạo đặt biệt, giúp học viên đạt được các mục tiêu sau :
• Giúp học viên xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh theo chuẩn của thế giới.
• Giúp học viên đạt được mức thu nhập THỤ ĐỘNG tối thiểu 20.000 USD/năm hoặc đạt mức có trên 1000 người copy lệnh trên sàn quốc tế theo chuẩn của thế giới.
• Được đào tạo bổ sung khi có yêu cầu.

*** CAM KÊT đồng hành cùng bạn đi đến mục tiêu


Người hướng dẫn


HOÀNG NGOC SƠN
HOÀNG NGOC SƠN

Làm giàu là sứ mệnh !


Bắt đầu ngay !