Samurai Trader Online

Forex nâng cao

Những điều Tuyệt Vời từ khóa học SAMURAI TRADER ONLINE

  1. Kỹ thuật giao dịch SIÊU LỢI NHUẬN.
  2. Cập nhật BIÊN ĐỘ bình quân của 28 Sản phẩm.
  3. Kỹ thuật QUẢN LÝ VỐN nâng cao.( Giúp bạn kiếm những deal lệnh hằng trăm đô )
  4. Cách KHÔI PHỤC VỐN hiệu quả.
  5. GIỜ VÀNG vào lệnh và chốt lệnh.
  6. Cách khắc phục những trường hợp NÁT MÔ HÌNH NẾN.
  7. Cách xây dựng TÂM LÝ GIAO DỊCH vững vàng khi thị trường biến động.

BONUS : VIDEO THỰC HÀNH chi tiết về từng MÔ HÌNH và SÓNG


Người hướng dẫn


HOÀNG NGOC SƠN
HOÀNG NGOC SƠN

Làm giàu là sứ mệnh !


Bắt đầu ngay !