Bài học 3.1 : Chuẩn bị thủ tục khi mở tài khoản giao dịch Forex và chứng khoán Mỹ.

GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI MỞ TÀI KHOẢN HOTFOREX

1. CMND bản gốc.

2. Số điện thoại.

3. Thẻ visa Debit có đăng ký dịch vụ Internet Banking

4. Tài khoản Gmail.

5. Giấy xác nhận số tài khoản Ngân Hàng song ngữ– Khuyến khích Ngân Hàng Á Châu (ACB).


Hoàn thành và tiếp tục