Dịch vụ tư vấn đầu tư cổ phiếu thượng hạng của Mỹ

Cam kết hỗ trợ cho đến khi đạt được lợi nhuận tối thiểu 50% so với vốn bỏ ra mới đến chu kỳ tính phí tiếp theo.

Giao dịch sàn bất kỳ :

 • Phí tư vấn 22%/năm/vốn đầu tư, với gói đầu tư 5.000 USD – 9.999 USD.
 • Phí tư vấn 17%/năm/vốn đầu tư, với gói đầu tư 10.000 USD – 29.999 USD.
 • Phí tư vấn 12%/năm/vốn đầu tư, với gói đầu tư 30.000 USD – 49.999 USD.
 • Phí tư vấn 9% /năm/vốn đầu tư, với gói đầu tư trên 50.000USD.
Phí trả trước khi bắt đầu hợp đồng tư vấn. Mức phí áp dụng mức Min cho từng nhóm gói đầu tư.
Người tư vấn : Hoàng Ngọc SơnGiao dịch sàn Hotforex trợ giá :

 • Phí tư vấn 20%/năm/vốn đầu tư, với gói đầu tư 5.000 USD – 9.999 USD.
 • Phí tư vấn 15%/năm/vốn đầu tư, với gói đầu tư 10.000 USD – 29.999 USD.
 • Phí tư vấn 10%/năm/vốn đầu tư, với gói đầu tư 30.000 USD – 49.999 USD.
 • Phí tư vấn 7% /năm/vốn đầu tư, với gói đầu tư trên 50.000USD.
Phí trả trước khi bắt đầu hợp đồng tư vấn. Mức phí áp dụng mức Min cho từng nhóm gói đầu tư.
Người tư vấn : Hoàng Ngọc Sơn
Thành tích :
 • Á quân vô địch Forex thế giới 2018.
 • Đạt được kết quả đầu tư chứng khoán Bluechip Mỹ đạt trên 300% lợi nhuận năm 2018.
 • Kết quả ấn tượng của học viên :http://sonforex.net/cam-nhan-hoc-vien-samurai/


Người hướng dẫn


HOÀNG NGOC SƠN
HOÀNG NGOC SƠN

Làm giàu là sứ mệnh !


Bắt đầu ngay !