Bài học Trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống - Hugh Macleod

Nội dung bài học đã khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần đăng nhập.
Đăng ký Khóa học để Mở khóa